​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Här väljer du som studerar till präst först om du ska gå pastoralteologisk grundkurs (PG), eller om du söker till slutår.

Pastoralteologisk grundkurs - Svenska kyrkans uppdrag (PG)

Efter att du blivit antagen som prästkandidat i ett stift ska du gå pastoralteologisk grundkurs (PG). Detta gäller för dig som studerar enligt 2007 eller 2013 års utbildningsordning samt i vissa fall för dig med en äldre examen. 

Här kan du läsa om behörighetsregler/övergångsregler.​​

​Vårterminen 2020 ges PG i Lund, Uppsala och Umeå. Ansökan till vårterminen 2020 kan göras 15 september-15 oktober.

Höstterminen 2020 ges PG i Göteborg och Uppsala. Ansökan till höstterminen 2020 kan göras 15 mars-15 april.

 ​​


Slutår

Behörighetsreglerna för slutår skiljer sig åt beroende på i vilken utbildningsordning du har studerat. Utbildningsordning avgörs oftast utifrån vilket år de religionsvetenskaplig/teologiska studierna påbörjades. Det är också möjligt att gå över till en senare utbildningsordning. 


Individuell studiegång motsvarande sluttermin

Individuell studiegång motsvarande sluttermin gavs sista gången vårterminen 2019. Från och med höstterminen 2019 finns prästprogrammet endast som slutår (två terminer).


Utöver fullgjorda akademiska studier krävs även biskops- och domkapitelsintyg för stiftsförlagda utbildningsmoment.

Här kan du läsa om behörighetsregler/övergångsregler

Nedan väljer du studieordning samt slutår/individuell studiegång en termin ​och länkas därefter vidare.​​​​​​​​