​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ansökan till de pastoralteologiska programmen sker digitalt. ​​​

Process2.PNG

Registrera

Först fyller du i dina personuppgifter och skapar ett konto – detta gör du genom att klicka på "Registrera" i menyn ovan. 

Svenska kyrkan behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftsinformation som finns här​

Logga in

Därefter kommer du att kunna logga in på "Min sida" och återvända till din ansökan.

Fyll i ansökan

Välj vilket program du vill ansöka till. Sedan fyller du i kurser/utbildningar och examina. Fyll i de fält som är aktuella för respektive utbildning. Kryssa i om kursen är pågående eller avslutad. Är den avslutad fyll i examinationsdatum. 
OBS! Endast helt avslutade kurser får räknas med som grund för behörighet. Om kurser saknar kurskod eller inte ger högskolepoäng, behöver du inte fylla i dessa fält. 

Studieintyg och andra intyg

För att styrka dina uppgifter, laddar du upp de intyg som är relevanta för din ansökan, antingen vid ansökningstillfället eller senare. Intygen laddas upp digitalt och intyg du fått på papper får du först scanna in. Intygen behöver i detta skede inte vidimeras, men vid förfrågan ska du vara beredd att visa upp original. För att styrka att du fullgjort dina studier, är det tillräckligt med studieintyg, helst ett nationellt studieintyg. Om du tenterar eller lägger fram examensarbetet senare än en vecka före kursstart, har vi särskilda rutiner för detta. Kontakta då studierektor Magnus Holst. Alla intyg ska vara uppladdade senast det datum som anges i tidplanen nedan.

Examensbevis

För att du ska kunna få ett utbildningsbevis från Svenska kyrkans utbildningsinstitut efter avslutad pastoralteologisk utbildning, måste du ha lämnat en kopia av ditt examensbevis senast 1 oktober för dig som slutar din pastoralteologiska utbildning på höstterminen och senast 1 april för dig som slutar din pastoralteologiska utbildning på vårterminen. Du ansöker själv om examensbevis. Tänk på att tiden för att få ut examensbevis varierar. Du kan antingen ladda upp examensbeviset på Min sida eller lämna in en kopia på kursexpeditionen.​

Skicka ansöka​​n

Ansökan skickas först när du klickar på "Skicka ansökan". När vi fått in din ansökan, får du ett e-postmeddelande som bekräftar detta.

Ansökan b​​ehandlas

Efter ansökningstidens utgång kommer vi att granska ansökningarna. OBS! Alla ansökningar handläggs i Lund oavsett vilken ort du söker till.

Ko​​mplettera

Om något är oklart eller om vi ser att du behöver komplettera, får du information om detta via e-post. Alla kompletteringar ska laddas upp på Min sida i ansökningsportalen.

Antagn​ing

När alla intyg har kommit in och du är fullt behörig, får du ett antagningsbesked via e-post.​ Information om kursstart skickas till samtliga sökande under v 25 (HT) respektive v 50 (VT) oavsett om du är antagen eller inte.

Tidplan för ansökningar till höstterminen 2020

Vecka/DatumAktivitet
LöpandeBekräftelse på inkommen ansökan skickas ut automatiskt till sökande.
V 16: 15 aprilSista ansökningsdag.
V 16Förteckning över sökande skickas till stiftsrekryterarna.
V 16-21

Första genomgång av ansökningarna.

Antagningsbesked/info om status skickas ut till sökande samt info om att nästa genomgång sker v 32.

V 25Information om kursstarter till alla sökande.
V 32

Andra genomgång av ansökningarna.

Antagningsbesked/info om status skickas ut till sökande.

V 33: 14 augustiSista dag för komplettering av akademiska meriter till helårs- och distansutbildningar kl 16.00.
V 34: 21 augusti

Sista dag för komplettering av biskops- och domkapitelsintyg till diakon-programmet på distans.

Sista dag att tacka ja/nej till erbjuden plats på diakonprogrammet på distans.

Meddelande till ej behöriga på diakonprogrammet på distans.

V 35: 24 augustiStart för diakonprogrammet på distans i Uppsala, termin 1.
V 35: 28 augusti

Sista dag för komplettering av biskops- och domkapitelsintyg/stiftsintyg till helårsutbildningarna.

Sista dag att tacka ja/nej till erbjuden plats på helårsutbildningarna.

Meddelande till ej behöriga på helårsutbildningarna.

Förteckning över antagna skickas till stiftsrekryterarna.

V 36: 31 augustiStart för helårsutbildningarna i Lund.
V 36: 1 septemberStart för helårsutbildningarna i Uppsala.
V 37: 7 september

Start för diakon- och församlingspedagogprogrammet på distans i Lund och Uppsala, termin 3.

Start Pastoralteologisk grundkurs (PG) i Uppsala.

V 37: 9 septemberStart Pastoralteologisk grundkurs (PG) i Göteborg.

​​


​Jag har läst ovanstående och är inte r​egistr​erad - Registrera mig

Jag har läst ovanstående och är inte inloggad - Logga in

Jag har läst ovanstående och är inloggad - Ta mig till ansökningsformuläret