​​​​​2013 års utbildningsordning -​ slutår

För att bli antagen till slutår enligt denna utbildningsordning krävs en teologie magisterexamen på 240 högskolepoäng + 15högskolepoäng inom religionsvetenskap/teologi, dvs totalt 255 högskolepoäng samt utöver detta pastoralteologisk grundkurs (PG).

Nedan fyller du i slutförda och pågående kurser. Senare blir du ombedd att bifoga studieintyg i form av pdf-filer. För pågående kurser anges högskolepoäng för hela kursen. Endast helt avslutade kurser, dvs ej delkurser, räknas in i den sammanlagda poängsumman. ​

Var vänlig logga in för att kunna göra en ansökan. Klicka här för att logga in.
Påbörjat religionsvetenskapliga studier

VT = Vårtermin
HT = Hösttermin

År(Ex. 2013)

Har gått över till 2013 års utbildningsordning

Ange titel på uppsats samt eventuell kurskod. Observera att du även ska ange uppsatskursen med antal högskolepoäng under utbildning/kurs nedan.

Pastoralteologisk grundkurs (PG)

Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 

Religionsvetenskap, bas/grundkurs (30 hp), kursbenämning

Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 

Bibelvetenskap (60 hp)

Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 

Religionsvetenskap, teologi med systematisk inriktning (30 hp)

Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 


Svenska kyrkans tro och liv (15 hp)

Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 


Övriga religionsvetenskapliga/teologiska

Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 


Högskolestudier i annat ämne än religionsvetenskap/teologi, (max 30 hp)

Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 
Biskops- och domkapitelsintyg
Du ansöker via stiftsrekryteraren om att få intyg från biskop och domkapitel. Intyget visar att du gjort alla stiftsförlagda moment och i övrigt uppfyller stiftets krav för att få påbörja den pastoralteologiska utbildningen. Du bifogar intyget nedan. Om du ännu inte fått intyget, ange datum när du ansökte om det.

   Dispens

 

Intyg bifogas
  • Studieintyg/examensbevis där det framgår att du läst de kurser alternativt de utbildningar som krävs.
  • Biskop- och domkapitelsintyg.
  • Intyg på att du sökt och eventuellt även fått dispens från något behörighetskrav.
  • Intyg från stiftet att du är antagen som prästkandidat.

 
Övriga upplysningar