​​​​​​​​​​​​​​​

Här ansöker du som studerar till kyrkomusiker till den pastoralteologiska utbildningen för kyrkomusiker

Du blir som kyrkomusiker behörig för kantorstjänst eller organisttjänst beroende på vilken examen och fackutbildning du har.

Du kan bli behörig till kantorstjänst genom att gå en (konstnärlig) högskoleexamen med inriktning kyrkomusik, 120 hp på musikhögskola eller högskola. Då ska du efter denna examen gå den pastoralteologiska utbildningsterminen på Svenska kyrkans utbildningsinstitut och ansöker nedan till denna kurs.

För att bli behörig för organisttjänst ska du ha en konstnärlig kandidatexamen med inriktning kyrkomusik omfattande 180 högskolepoäng alternativt en konstnärlig masterexamen med inriktning kyrkomusik omfattande 300 högskolepoäng. Du ska också gå den pastoralteologiska utbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut (antingen efter kandidatexamen eller efter masterexamen) och ansö​ker nedan till denna kurs. ​

För att bli behörig till kantorstjänst kan du också gå en tvåårig kyrkomusikalisk fackutbildning på folkhögskola. I denna fackutbildning integreras Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning om 20 veckor. Den sammanlagda utbildningstiden för dessa båda delar blir då 2,5 år. Då söker du den pastoralteologiska utbildningen på respektive folkhögskola, samtidigt som du söker till den musikaliska fackutbildningen på folkhögskola. Kontaktuppgifter till folkhögskolorna hittar du här >> LÄNK.​  

Du söker nedan till pastoralteologisk utbildning.

Nedan fyller du i slutförda och pågående kurser.

Du kan​ läsa om behörighetskraven (förnyade höstterminen 2018) i dokumentet behörigh​etsregler

Var vänlig logga in för att kunna göra en ansökan. Klicka här för att logga in.

VT = Vårtermin
HT = Hösttermin


År(Ex. 2013)Konstnärlig examen med inriktning mot kyrkomusik

Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 
Välj stift där du gör/fullgjort praktik samt deltager/deltagit 8-10 dagar i Mötesplats stift och studerande, alternativt där du gjort din senaste yrkeserfarenhet.


Dispens

 

Intyg bifogas
  • Studieintyg/examensbevis där det framgår att du läst de kurser alternativt de utbildningar som krävs.
  • Intyg på yrkeserfarenhet om det krävs enligt den utbildningsordning du studerat.
  • Stiftsintyg om det krävs enligt den utbildningsordning du studerar.
  • Intyg från Svenska kyrkans grundkurs om kursen krävs enligt den utbildningsordning du studerat.
  • Intyg på att du sökt och eventuellt även fått dispens från något behörighetskrav.

 
Övriga upplysningar