​​​​​​​​​​​Här ansöker du som studerar till församlingspedagog till den pastoralteologiska utbildningen.

r den som påbörjar det pastoralteologiska slutåret från och med höstterminen 2016 krävs fackutbildning enligt 2013 års utbildningsordning. I denna ska församlingspedagoger som grundutbildning ha en lärarexamen på minst 180 högskolepoäng.
Församlingspedagogen kan vara fritidspedagog, förskollärare, grundlärare, låg-, mellan- eller ämneslärare alternativt folkhögskolelärare.

Du söker nedan till pastoralteologisk utbildning enligt 2013 års utbildningsordning och utifrån den utbildning du har. Det krävs även biskops- och domkapitelsintyg för stiftsförlagda utbildningsmoment.​

​Här kan du läsa om behörighetsregler​​.

Var vänlig logga in för att kunna göra en ansökan. Klicka här för att logga in.

VT = Vårtermin
HT = Hösttermin


År(Ex. 2013)


Ange ytterligare information om lärarutbildning nedan. Klicka Lägg till för att ange ytterligare relevant utbildning eller kurser

Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 


Ange titel på uppsats samt eventuell kurskod. Observera att du även ska ange uppsatskursen med antal högskolepoäng under utbildning/kurs ovan.Välj stift där du gör/fullgjort praktik samt deltager/deltagit 8-10 dagar i Mötesplats stift och studerande, alternativt där du gjort din senaste yrkeserfarenhet.Dispens

 


Intyg bifogas
  • Studieintyg/examensbevis där det framgår att du läst de kurser alternativt de utbildningar som krävs.
  • Biskop- och domkapitelsintyg.
  • Intyg på att du sökt och eventuellt även fått dispens från något behörighetskrav.

 
Övriga upplysningar