​​​​​​​​​​​​​​​​Här ansöker du som studerar till diakon till den pastoralteologiska utbildningen.

 

​​​

Från och med läsåret 2016-2017 krävs fackutbildning enligt 2013 års studieordning för att få börja pastoralteologisk utbildning. I denna är diakonens kunskapsfält socialt arbete/omsorg.

Inriktningen i studierna kan variera och bestå av en kandidatexamen 180 högskolepoäng alternativt en fackutbildning/yrkesutbildning med huvudämne innehållande 90 högskolepoäng inom något av områdena psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa. Diakonen kan exempelvis vara utbildad till socionom.

Du söker nedan till ett slutår enligt 2​013 års studieordning och utifrån den utbildning du har.

Det krävs även biskops- och domka​pitelsintyg för stiftsförlagda utbildningsmoment.​

Här kan du läsa om behörighetsregler.​​

Var vänlig logga in för att kunna göra en ansökan. Klicka här för att logga in.

VT = Vårtermin
HT = HöstterminÅr(Ex. 2013)


Nedan fyller du i examen samt kompletterande studier. OBS! I slutet av ansökan blir du ombedd att bifoga studieintyg/examensbevis i form av pdf-filer. Inför kursstart ska kompletterande studieintyg skickas in.
Utbildning/kurs
Universitet / högskola /utbildningsinstitution
Huvudinriktning
Kurskod
Hp
Examinationsdatum slutförd utbildning
 


Ange titel på uppsats samt eventuell kurskod. Observera att du även ska ange uppsatskursen med antal högskolepoäng under utbildning/kurs ovan.


   
   


Dispens

 


Intyg bifogas
 
  • Studieintyg/examensbevis där det framgår att du läst de kurser alternativt de utbildningar som krävs.
  • Biskop- och domkapitelsintyg.
  • Intyg på att du sökt och eventuellt även fått dispens från något behörighetskrav.

 
Övriga upplysningar